FreeSlide

Paralelno podizanje vrata u odnosu na korpus. Sa maskom u dve boje, sivoj i beloj. Usporivač prilikom zatvaranja.

FreeSlide