Podizni mehanizmi

Kessebohmer podizni sistemi čistom mehanikom omogućavaju siguran i konstantan rad. Sa usporivačem ili push - Kessebohmer-ovi mehanizmi će raditi savršeno.

Podizni mehanizmi