P2O za šarku sa oprugom

Mehanički push to open sa gumicom za klap šarku. Ukopavajući i nadgradni mehanizam u dve jačine i tri nijanse.

P2O za šarku sa oprugom